شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ سياهي شب را به اين خاطر دوست دارم که ياد آور سياهي چشمان محبوبمه ... من شرقي هستم و شرقي فکر ميکنم ...
مهربانه
ميشه يه سوال بپرسم؟شما عاشق شدي؟
آقاصابر
سوال سختي پرسيدين جوابش بماند واسه بعد...
مهربانه
ببخشيد اگه ميشه الان جواب بدين خواهش ميكنم؟
چراغ جادو
گروه عاشقانه ها
vertical_align_top