شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ دزدانه نگاه کردن به تو چه حس و حالي مي داد... افسوس که دزدانه سيماي چون ماه تو را ميديدم...
تسبیح دیجیتال
گروه عاشقانه ها
vertical_align_top