شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ گفت: داري کدوم منظره رو نگاه ميکني؟ گفتم: منظره اي جز چشاي تو ارزش ديدن نداره!
چراغ جادو
گروه عاشقانه ها
vertical_align_top